Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: DUOWEB s.r.o.
Adresa: Poděbradovo náměstí 1570, 539 01 Hlinsko, Česká Republika
IČO: 01663801
DIČ: CZ01663801
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 32191

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah nahraný užívateľmi serveru Chvaliareň.sk.

Registrácia na serveri Chvaliareň.sk je úplne zadarmo.

Registráciou a užívaním webových stránok Chvaliareň.sk Používateľ prejavuje súhlas s pravidlami používaním týchto webových stránok:

  1. Užívateľ prehlasuje, že je autorom vložených fotografií, alebo má súhlas jej autora s jej zverejnením.
  2. Ak používateľ vloží cudziu fotografiu bez súhlasu autora alebo fotografiu iného vlastníka stiahnutú z internetu sa vystavuje možnému trestnému stíhaniu podľa ustanovenia § 270 (ďalej tiež "trestný čin porušenie autorského práva") zákona č. 40/2009 Zb., Trestný zákonník, v znení neskorších predpisov.
  3. Používateľ nesmie vložiť fotografie bez súhlasu osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené, a to podľa Európskeho nariadenia GDPR.
  4. Používateľ nesmie vložiť komerčný fotografie, ktoré obsahujú logá, nápisy a názvy firiem.
  5. Používateľ nesmie bez súhlasu Prevádzkovateľa sťahovať, upravovať či odstraňovať zdrojový kód, programové alebo technické prostriedky na Chvaliareň.sk, ako aj inštalovať na Chvaliareň.sk akékoľvek zdrojové kódy, programy alebo dáta tretích osôb. Užívateľ zodpovedá za škody spôsobené porušením vyššie uvedeného.

Práva užívateľov

Užívateľ má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, vykonávať zmeny v osobných údajoch podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má tiež právo požiadať o odstránenie osobných údajov z registra servera Chvaliareň.sk podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaobchádza so všetkými informáciami uvedenými užívateľovi pri registrácii v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov, a súčasne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 . 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Prevádzkovateľ Duoweb s.r.o. využíva poskytnuté údaje len v súvislosti s prevádzkou webových stránok ním prevádzkovaných.

Mobilná aplikácie Chvaliareň

Aplikácia Chlubiareň dostupná na Google play a Apple Appstore nezbiera žiadne osobné údaje. Dostupná je iba dobrovoľná registrácia, ktorá vyžaduje pre prihlásenie zadanie emailovej adresy.